Personvernerklæring


NÅR KUNNSKAP TELLER

AUTORISERT REGNSKAPSKONTOR


Lesjar regnskap & rådgivning


Lesjar tilbyr regnskaps- og rådgivningstjenester til privatpersoner, næringsliv og offentlig sektor. Vi er et regnskapskontor med høy faglig standard, og har ansatte med bred og god kompetanse slik at vi kan tilby tjenester til alle kundesegment. Lesjar har 11 ansatte fordelt på to avdelinger; i Lesja sentrum og på Lesjaskog. Trykk deg videre for å lese mer om oss.

 


Personvernerklæring for Lesjar Regnskap og Rådgivning AS

(org.nr. 988 449 261)Lesjar Regnskap og Rådgivning AS respekterer personvernet til alle som besøker vår hjemmeside.

Denne personvernerklæringen gir en oversikt over hvilke opplysninger som samles inn og hvordan informasjonen blir behandlet.


Behandlingsansvarlig:

Lesjar Regnskap og Rådgivning AS er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger.


Deling av opplysninger med tredjeparter:

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.


Innhenting av personopplysninger:

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt i henhold til oppdragsavtalen.


Behandlingsgrunnlag og formål:

Formålet med å innhente opplysninger, er å tilfredsstille krav i henhold til oppdragsavtalen i vårt kundeforhold. Opplysningene vil bli lagret så lenge det er hensiktsmessig for kunden.


Sletting av personopplysninger:

Etter personopplysningsloven § 18 har du rett til innsyn i opplysningene vi har lagret om deg. Ønsker du innsyn så kan du ta kontakt. Dersom du ønsker å slette dine personopplysninger, kan du kreve dette i henhold til personopplysningsloven § 27.  Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil i henhold til lovens krav lagres inntil 5 år/10år.


Informasjonssikkerhet:

Vi sikrer dine personopplysninger ved fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved signering av konfidensialitetsavtaler.

Daglig leder i Lesjar Regnskap og Rådgivning AS er ansvarlig for behandling av personopplysninger. Vi forsøker til enhver tid å følge reglene for personvern ved å foreta jevnlige internkontroller.


Kontaktinformasjon:

Henvendelser om registrerte opplysninger, retting eller sletting, kan sendes skriftlig til:


Adr: Lesjar Regnskap og Rådgivning AS.

Jakup B. Klukstadsveg 46 B, 2665 Lesja

Tlf: 916 50 555

E-post:post@lesjar.no

Finn oss


Jakup B. Klukstads Veg 46B

2665 Lesja

Kontakt oss


post(a)lesjar.no

916 50 555