Ansatte


MØT VÅRE ANSATTE

Cathrine Elisabeth Moe  Sjøvold

Autorisert regnskapsfører

e-post: cathrine@lesjar.no

mobil: 916 50 531

Kristina Hestdal

Regnskapsfører

e-post: kristina@lesjar.no

mobil: 916 50 555

Bjørn Idar Selsjord

Daglig leder og autorisert regnskapsfører

e-post: bjorn.idar@lesjar.no

telefon: 916 50 553

mobil: 412 78 534


Wenche Killi

Regnskapsfører

e-post: wenche@lesjar.no

telefon: 916 50 555


Eli Flobergseter

Regnskapsfører

e-post: eli.flobergseter@lesjar.no

telefon Lesjaskog: 916 50 546


Anne Marie Haave Kolstad

Regnskapsmedarbeider

e-post: anne.marie@lesjar.no

telefon: 916 50 556

Trine Sønstebø

Autorisert regnskapsfører

e-post: trine@lesjar.no

telefon: 916 50 549


Rune Stavem

Autorisert regnskapsfører

e-post: rune@lesjar.no

telefon lesja: 916 50 552

telefon lesjaskog: 916 50 545

mobil: 450 20 394

Atle Kolstad

Regnskapsfører

e-post: atle@lesjar.no

telefon Lesja: 916 50 551

telefon Lesjaskog: 916 50 545

mobil: 414 10 294

Inger Marie Nyløkken

Autorisert regnskapsfører

e-post: inger@lesjar.no

telefon: 916 50 554

 

Eli Håkenstad

Regnskapsfører

e-post: eli@lesjar.no

telefon: 916 50 555


Marianne Motterud

Kontorleder og autorisert regnskapsfører

e-post: marianne@lesjar.no

mobil: 906 16 858

Trond Erik Utgård

Regnskapsfører

e-post: trond@lesjar.no


Vil du jobbe sammen med oss?


Lesjar er en kunnskapsbedrift i stadig utvikling; uten kompetansen våre ansatte innehar, kommer vi ingen vei.

Ønsker du å bli en del av vår unge, trivelige og faglig sterke stab? Ta gjerne kontakt med oss: